Zvieracie krvné deriváty z našej produkcie

           Krv zvierat na diagnostické účely odoberáme z neimunizovaných zvierat špeciálne chovaných na tento účel. Počas odberu a bezprostredne po odbere krvi do sklenených NTS fliaš je krv zbavováná fibrínu mechanickým spôsobom. Tento proces, keď sa vlákna fibrínu zachytávajú na sterilné sklenené gulôčky sa nazýva defibrinácia. Nasleduje vychladenie krvi na 2 - 4 stupne Celzia. Podľa želenia odberateľa je krv dávkovaná do NTS fliaš rôznym objemom, pričom sa zároveň zbavuje sklenených gulôčiek s fibrínom. Tento proces vykonávame v sterilnom prostredí laminárneho boxu s horizontálnym laminárnym prúdením.