Informácie o nás

            Firma KRIGO - dodávateľ laboratórnych diagnostík in vitro vznikla v roku 1995. Hlavnou náplňou práce bolo a aj doteraz je odber krvi od hospodárskych zvierat, spracovanie krvi ( defibrinácia ), výroba krvných konzerv, séraplazmy ( krvných derivátov ) a pravidelné zásobovanie mikrobiologických, biochemických, hematologických a imunologických laboratórií.

  

 

Naši odberatelia

            Našimi dlhoročnými odberateľmi krvných derivátov sú Oddelenia klinickej mikrobiológie pri nemocniciach, Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Štátne veterinárne ústavy, Štátny ústav pre kontrolu liečív, súkromné mikrobiologické laboratóriá, Úrad verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Univerzita Komenského Bratislava, Virologický ústav SAV Bratislava ako aj potravinárske spoločnosti a spoločnosti vyrábajúce liečivá.